odwiedziło nas:

dzisiajdzisiaj52
ten tydzieńten tydzień2262
ten miesiącten miesiąc16340
od startuod startu746034

l2 logo

 

  

 

 

 

misja

Organizacja pracy biblioteki w czasie zagrożenia epidemicznego


· preferuje się udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz;
· stanowiska pracy nauczyciela oraz uczniów z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między osobami (minimum 1,5 m);
· dokonuje się regularnego wietrzenia pomieszczenia;
· wyznacza się konkretne dni wypożyczeń dla danej klasy w godzinach pracy biblioteki szkolnej,

Poniedziałek – klasy 1,2,3
Wtorek – klasy 4, 5
Środa –
klasy 6
Czwartek –
klasy 7
Piątek –
klasa 8


· w bibliotece mogą przebywać jednocześnie maksymalnie cztery osoby (użytkownicy tzn. uczeń lub nauczyciel) i nauczyciel bibliotekarz;
· wolny dostęp do półek pod warunkiem obowiązku dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem. W bibliotece obowiązkowe noszenie maseczek,
· książki zwracane do biblioteki poddawane są koniecznej kwarantannie (min. 24 godz.)

Zalecenia ogólne.

Nauczyciel biblioteki:
· dokonuje bieżącej dezynfekcji urządzeń i innych sprzętów, z którymi miał kontakt użytkownik biblioteki, dokonuje również kompleksowej dezynfekcji przed i po zakończeniu obsługi użytkowników oraz selekcji książek poddanych kwarantannie (min. 24 godz.),
· dba o regularne wietrzenie pomieszczenia biblioteki;
· dba o przestrzeganie przez użytkowników zasad przebywania w bibliotece;
· monitoruje ilość osób przebywających w bibliotece, jeśli to możliwe, zaleca zastosowanie wypożyczeń na zewnątrz.