odwiedziło nas:

dzisiajdzisiaj88
ten tydzieńten tydzień767
ten miesiącten miesiąc9219
od startuod startu457122

l2 logo

 

  

 

 

 

misja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębne dla absolwentów szkoły podstawowej.

Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN są przyjmowane w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

Absolwenci gimnazjum mogą wybrać – trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum lub branżową szkołę I stopnia prowadzoną dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Absolwenci szkoły podstawowej mogą wybrać – czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub branżową szkołę I stopnia prowadzoną dla absolwentów szkoły podstawowej.

 

KRYTERIA DLA ABOLWENTÓW GIMNAZJUM

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100

Aktywność na rzecz innych ludzi

3

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7

Szczególne osiągnięcia

18

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18

Ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18

Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18

Punkty za egzamin gimnazjalny

100

Wynik z języka polskiego

100% x 0,2= 20 pkt.

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2= 20 pkt.

Wynik z matematyki

100% x 0,2= 20 pkt.

Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100% x 0,2= 20 pkt.

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2= 20 pkt.

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Nie wlicza się

 

KRYTERIA DLA ABOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100

Aktywność na rzecz innych ludzi

3

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7

Szczególne osiągnięcia

18

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18

Ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18

Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18

Punkty za egzamin gimnazjalny

100

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35= 35 pkt.

Wynik z matematyki

100% x 0,35= 35 pkt.

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,3= 30 pkt.