odwiedziło nas:

dzisiajdzisiaj144
ten tydzieńten tydzień1431
ten miesiącten miesiąc1431
od startuod startu845778

l2 logo

 

  

 

 

 

misja

Organizacja i zasady pracy

Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

od 26 października 2020 r.


1. Od 26.10.2020 r. klasy 4-8 SP i od 09.11.2020 r. klasy 1-3 SP wszystkie lekcje i zajęcia wspierające rozwój odbywają się on-line, a oddziały przedszkolne od 16.11.2020 r. kontynuują pracę w trybie stacjonarnym.

2. Uczniowie i nauczyciele realizują dotychczas obowiązujący plan lekcji dla poszczególnych klas.

3. Zajęcia wspomagające rozwój m.in.: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, odbywają się w czasie ustalonym z uczniem i rodzicem (w zależności od rodzaju zajęć: on-line lub w trybie stacjonarnym).

4. Każda godzina zajęć realizowana jest na platformie Microsoft Teams w połączeniu bezpośrednim – uczniowie uczestniczący w zajęciach mają obowiązek włączać kamerę i mikrofon, gdyż jest to warunek zaliczenia jego obecności na tych zajęciach.

5. Udział ucznia w zajęciach potwierdzany jest w dzienniku elektronicznym Vulcan. Nauczyciel może weryfikować pracę ucznia na lekcji zdalnej w czasie całej jednostki lekcyjnej.

6. Lekcja on-line trwa 45 minut. Pomiędzy lekcjami są 10 lub 20 – minutowe przerwy.

7. O organizacji pracy przedmiotowej na lekcji decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę prowadzonego przedmiotu.

8. Wiedza i umiejętności ucznia są systematycznie sprawdzane i oceniane na zasadach i w formach opisanych w Statucie. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości pracy on-line.

9. Różnorodne formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym.

10. Uczeń ma obowiązek:

- punktualnie łączyć się na zajęcia,

- aktywnie uczestniczyć w lekcjach przy włączonej kamerze i mikrofonie,

- odrabiać zadania domowe,

- zgłaszać nauczycielowi problemy techniczne oraz inne.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości dla Państwa i Państwa Rodzin

Tadeusz Ilmer

dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

OBIADY - LISTOPAD 2020

    Dni żywienia w  miesiącu listopadzie 2020 r.: klasy I-III - 5 dni x 4,00 zł tj. 20,00 zł

    Odpłatność za obiady  należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 6 listopada 2020 r., uwzględniając czas operacji bankowych.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół w Starym Bojanowie

Numer konta: 97 8667 0003 0000 6044 2000 0060

Tytułem : opłata za obiad, imię, nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

   Uwaga: Zwroty za niewykorzystane posiłki zostaną dokonane na konta bankowe do 30 listopada 2020 r.

                                                                                                                                                                                                                     

INFORMACJA

Zdalne nauczanie w Przedszkolu w Starym Bojanowie
w dniach 02.11.2020 r. - 13.11.2020 r. (włącznie)

 


              Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie informuje, że u pracowników przedszkola potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19. W związku z tym za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie oraz organu prowadzącego przedszkole w dniach 02.11.2020 - 13.11.2020 (włącznie) zawiesza zajęcia we wszystkich oddziałach przedszkolnych (grupy: „Misie”, „Żabki”, „Tygryski”, „Motylki”, „Kotki”) – wychowankowie nie przychodzą do przedszkola.

Zajęcia będą odbywały się w ramach nauczania zdalnego. Dzieci z poszczególnych grup będą otrzymywały zadania do wykonania za pomocą narzędzi ustalonych przez nauczycieli (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna). Informacje te będą też zamieszczane na stronie internetowej szkoły (zakładka: Przedszkole).

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły/ przedszkola oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Tadeusz Ilmer
Dyrektor Zespołu Szkół

w Starym Bojanowie

Organizacja i zasady pracy

Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

od 26 października 2020 r.


1. Od 26.10.2020 r. klasy IV-VIII SP wszystkie lekcje i zajęcia wspierające rozwój odbywają się on-line, a klasy I-III SP i oddziały przedszkolne pracują bez zmian w trybie stacjonarnym.

2. Uczniowie i nauczyciele realizują dotychczas obowiązujący plan lekcji dla poszczególnych klas.

3. Zajęcia wspomagające rozwój m.in.: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, odbywają się w czasie ustalonym z uczniem i rodzicem (w zależności od rodzaju zajęć: on-line lub w trybie stacjonarnym).

4. Każda godzina zajęć realizowana jest na platformie Microsoft Teams w połączeniu bezpośrednim – uczniowie uczestniczący w zajęciach mają obowiązek włączać kamerę i mikrofon, gdyż jest to warunek zaliczenia jego obecności na tych zajęciach.

5. Udział ucznia w zajęciach potwierdzany jest w dzienniku elektronicznym Vulcan. Nauczyciel może weryfikować pracę ucznia na lekcji zdalnej w czasie całej jednostki lekcyjnej.

6. Lekcja on-line trwa 45 minut. Pomiędzy lekcjami są 10 lub 20 – minutowe przerwy.

7. O organizacji pracy przedmiotowej na lekcji decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę prowadzonego przedmiotu.

8. Wiedza i umiejętności ucznia są systematycznie sprawdzane i oceniane na zasadach i w formach opisanych w Statucie. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości pracy on-line.

9. Różnorodne formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym.

10. Uczeń ma obowiązek:

- punktualnie łączyć się na zajęcia,

- aktywnie uczestniczyć w lekcjach przy włączonej kamerze i mikrofonie,

- odrabiać zadania domowe,

- zgłaszać nauczycielowi problemy techniczne oraz inne.

                                      

    Z życzeniami zdrowia i wytrwałości dla Państwa i Państwa Rodzin

             

Tadeusz Ilmer

 - dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

INFORMACJA

    Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie  informuje, że warunkiem potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach zdalnych na platformie Microsoft Teams  jest uczestnictwo w nich ucznia kl. 4-8 SP przy włączonej kamerze i mikrofonie.

    Jednocześnie ze zrozumieniem traktuje się sytuacje, gdy występują bieżące problemy techniczne. Wtedy rodzic /prawny opiekun/ proszony jest o niezwłoczny kontakt z wychowawcą dziecka.

   Tadeusz Ilmer    

dyrektor Zespołu Szkół

w Starym Bojanowie

INFORMACJA

ZDALNE NAUCZANIE

       Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie informuje, że zgodnie z decyzją rządu od dnia 26 października do dnia 8 listopada br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji poszczególnych klas na platformie Microsoft Teams.

       Oddziały przedszkolne (grupy: „Misie”, „Żabki”, „Tygryski”, „Motylki”, „Kotki”) i klasy I–III SP realizują podstawę programową w trybie stacjonarnym (w przedszkolu/ szkole).

Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach:

 - od 6:45 do 8:20 i  od 13:05 do 14:05 – dla klas I-III SP w Domu Wiejskim,

-  od 7:00 do 15:30 – dla wszystkich uczniów w budynku  głównym  szkoły.

Szczegółowa organizacja pracy szkoły zostanie Państwu podana w poniedziałek, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z organem prowadzącym szkołę.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

     

                                                                                                                                                                                                          Tadeusz Ilmer

dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

INFORMACJA

Zdalne nauczanie w Zespole Szkół w Starym Bojanowie
w dniach 22.10.2020 r. - 29.10.2020 r. (włącznie)

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,


     Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie informuje, że u pracownika szkoły potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19. W związku z tym za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie oraz organu prowadzącego szkołę w dniach 22.10.2020 - 29.10.2020 (włącznie) zawiesza zajęcia w kl. 6b SP i dla 12 dzieci z oddziału przedszkolnego „Żabki”, które w tym czasie będą przebywać na kwarantannie.

      Jednocześnie w kl. 6b wprowadzone zostaje zdalne nauczanie (Microsoft Teams), które nauczyciele będą realizować zgodnie ze stałym planem zajęć.

     Dzieci z oddziału przedszkolnego „Żabki”, które nie były w przedszkolu w dniu 19.10.2020 r., nie są objęte kwarantanną i mają zajęcia w przedszkolu według stałego planu.

     Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

                                                                                                                                                                                                                 Tadeusz Ilmer

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

img 20201005 093635

galeria: Wycieczka klasy II do Spławia

     W poniedziałkowy ranek uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią wyruszyli do Spławia na wycieczkę. Tam zostali przywitani przez Minionki. Dzieci wzięły udział w programie edukacyjnym: Krowim szlakiem, czyli wioska mlekiem płynąca. Najpierw wyruszyły w zwiad po malowniczym Spławiu. Poznały wiele przysłów związanych z krówkami, historię Spławia, rozwiązywały zadania. Odwiedziły także gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka. Dowiedziały się skąd pochodzi mleko i jakie prace wykonuje się, aby ono powstało. Szczególną atrakcją wycieczki było dojenie krowy na czas. Na koniec był czas na wspólną zabawę na placu i boisku oraz smaczny poczęstunek. Było to dla wszystkich miłe spotkanie.

zyczenia b

 

Informacja dla rodziców

 

Ubezpieczyciel podaje adres e-mailowy do wysyłki

wniosków o odszkodowanie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.